Ethiopië

Stichting: Respo International
Contactpersoon: Guy Steenweg
E-Mailadres: info@respo.org
Website: www.respo.org

Respo International

Jouw stage maakt het verschil!
Wil jij waardevolle ervaring opdoen in het buitenland? Jouw vakgebied vanuit een nieuwe invalshoek benaderen? En kennismaken met een volstrekt andere cultuur? Denk dan eens aan een stage in Ethiopië of Zuid Afrika via Respo International.

Over Respo International
Respo International zorgt ervoor dat  mensen met een handicap in ontwikkelingslanden niet meer aan de zijlijn staan, maar midden in het speelveld, midden in de samenleving. Meedoen, meetellen, herkend en erkend worden. Sport, plezier en beweging als aanjager voor ontwikkeling. We zien in de praktijk dat het werkt!

Lees meer over Respo International: www.respo.org

Respo International in Ethiopië
Sinds 2005 doet Respo International in samenwerking met Stichting Dir en Hogeschool Windesheim sportprojecten voor mensen met een handicap in Ethiopië. Deze projecten hebben geleid tot het opzetten van het DIRES House of Sport in Addis Abeba. DIRES House of Sport is inmiddels uitgegroeid tot een eigen sportcentrum van waaruit sporttrainers wekelijks sportactiviteiten verzorgen voor een netwerk van verschillende scholen voor kinderen met een handicap. In dit sportcentrum werken op dit moment 1Ethiopische werknemers. Vanuit de opgebouwde brugfunctie tussen Nederland en Ethiopië zijn er jaarlijks stageplaatsen voor Nederlandse studenten en worden verschillende Nederlandse experts ingezet.

In de komende jaren zal dit centrum groeien naar een nationaal kennis- en informatiecentrum voor bewegen en sport voor mensen met een handicap. De medewerkers van het DIRES House of Sport ontwikkelen handleidingen, beschrijven sport en spelactiviteiten en geven regelmatig bijscholingen en cursussen aan studenten, (gym-)leerkrachten en sportleiders. Er is een nauwe samenwerking met sportorganisaties, het Ministerie van Jeugd en Sport en andere belanghebbenden. De wens is om op den duur de activiteiten van het DIRES House of Sport verder uit te breiden naar andere regio’s in Ethiopië en naar andere landen.

Baanbrekend in de geschiedenis: SPAT -trainers

Een belangrijk onderdeel van het DIRES House of Sport is het SPAT-programma. SPAT staat voor Sport Physical Activity Trainer-programma en is een tweejarige opleiding voor mensen met een handicap die zelf worden opgeleid tot sporten beweegtrainer. In verschillende modules en wekelijkse stages leren zij om les te geven aan kinderen en volwassenen met een handicap in sport, beweegactiviteiten, spel en weerbaarheid. Het is voor het eerst in de geschiedenis van sport- en beweegonderwijs dat een grote groep mensen met een handicap, wordt opgeleid tot trainers.

Naast sportactiviteiten voor mensen met een handicap heeft het House of Sport projecten ontwikkeld op het gebied van judo, wielrennen, atletiek en voetbal.

En?! Durf jij de uitdaging aan?
Stages van Respo hebben levens veranderd. Je leert veel en doet volop nieuwe ervaringen op. En je kunt echt het verschil maken. Voor jezelf, maar zeker ook in het leven van anderen! Nieuwsgierig? Stuur dan een mail naar guy@respo.org en volg ons op Facebook.