Hoe is de minor opgebouwd?

Reacties zijn gesloten

Hoe is de minor opgebouwd?

De minor bestaat uit drie modules:

1. Werken in de internationale context, een introductie (2EC)
2. Vakgericht verschil maken in de interculturele context (21 EC)
3. Impact en draagvlakversterking (7 EC)

Hieronder geven we in het kort een beschrijving van de inhoud van de minor en de samenhang tussen de verschillende modules.

Volgens Van Regenmortel (2010) richt empowerment zich op het versterken van personen en groepen met als doel dat iedereen een volwaardige plek heeft in de samenleving.  Een belangrijke pijler van empowerment is de versterking van deze personen en groepen door het opbouwen van sociaal kapitaal: sociale relaties, verbindingen en netwerken die vorm en richting geven aan ontwikkeling. Sociaal kapitaal opbouwen vindt plaats door het opdoen van interacties. In deze interacties worden verbindingen gecreëerd, niet alleen binnen de eigen groep (bonding capital) maar ook tussen groepen (bridging en linking capital).

De module werken in de internationale context, een introductie bereidt je voor op het naar het buitenland gaan. Je maakt kennis met alle in de minor aanwezige projecten en besluit na 4 bijeenkomsten om al dan niet door te gaan met de minor. Deze bijeenkomsten vinden minimaal 1 semester voor aanvang van je stage plaats. Je kunt je NU al aanmelden voor deze bijeenkomsten. Voor deze periode zijn de data: woensdag 5 oktober, donderdag 13 oktober, woensdag 9 november en donderdag 17 november (avonden van 18.30-21.30 uur).  DE PERIODE DAT JE DAN OP STAGE GAAT KAN , februari 2023,  september 2023  of  januari 2024 ZIJN.

De module Impacte en draagvlakversterking staat stil bij de wijze waarop netwerken geactiveerd kunnen worden. Sport kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. Participatie in sport wordt gezien als een sociaal gebeuren waarin op verschillende manieren sociaal gedrag ervaren kan worden (Coalter in van Eekeren, 2013). Sport biedt dus de mogelijkheid om sociale relaties aan te gaan en sociaal kapitaal op te bouwen. Voor een bijdrage aan empowerment door participatie in sport zal in deze betekenisvolle sociale verbinding iets plaats moeten vinden –iets wat moeilijk grijpbaar is- en wat van Eekeren (2013) omschrijft als ‘the moment of truth’

In de minor Sports, Therapy for Empowerment houdt dat ‘moment of truth’ in dat er een betekenisvolle verbinding plaatsvindt tussen jou en de ander in de activiteit. We spreken hierbij van ‘wij-ik-het’ in een betekenisvolle, sportieve context.

Het belang van wij-ik-het is uit de omschrijving van empowerment duidelijk te herleiden. Van Regenmortel (2012) beschrijft dat iemand niet direct de ander kan empoweren, maar dat dit alleen maar kan door een omgeving te faciliteren die een beroep doet op de kracht van de ander.

Inzicht in de ander – en met name jij in relatie tot de anderen (‘wij’) – is dus cruciaal bij het werken in de internationale context. In deze context kom je aanraking met verschillende culturen. Cultuur kent namelijk vele verschijningsvormen. Achtergrond, herkomst, gewoonten, normen, waarden spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen jou en de ander. Begrijpen op welk wijze culturele verschillen de verbinding tussen wij-ik-het belemmeren of ondersteunen is onmisbaar voor het wel of niet ontstaan van ‘the moment of truth’ in de activiteit. Communicatie en samenwerken geven daar inzicht en praktische handvatten voor. De module vakgerichtverschil en intercultureel context richt zich op voorgaande.

De wijze waarop je empowerment faciliteert heeft te maken met ‘wat en hoe je aanbiedt’. Dat is de activiteit (het). Participatie in deze sociale activiteiten is een noodzakelijke voorwaarde om empowerment op te roepen. Deze minor richt zich op activiteiten  op het gebied van events, therapie, onderwijs of een combinatie daarvan. De module vakgericht verschil maken in de interculturele context geeft aandacht aan de wijze waarop activiteiten van de vakgebieden ingezet kunnen worden voor empowerment. Of met sport daarmee daadwerkelijk verschil wordt gemaakt wordt onderzocht bij de module impact en draagvlakversterking.

In deze minor wordt gevraagd om verschil te maken door je als volwaardig burger constructief in te zetten, om je verantwoordelijkheid te nemen om voor jezelf en voor de ander verschil te maken en daardoor te ervaren hoeveel ‘power’ je hebt. Gedurende de minor vindt een parallel proces plaats, waarin je gaat ervaren hoe dat bij de ander kan werken maar waarin je ook zelf gaat ervaren hoe empowerment werkt..  We verwachten van je dat je betrokken en verantwoordelijk bent, niet alleen met betrekking tot jezelf maar ook voor de ander in welke samenleving dan ook.

Uiteraard bereiden we je goed voor om aan de slag te gaan in een ontwikkelingsland. Dit doen we in de module vakgericht verschil maken in de interculturele context en werken in de internationale context.

Mocht je meer willen weten over de minor kun je ook kijken op ons videokanaal.

De kleine letters: let op, wanneer je nog tentamens moet doen voor je initiële opleiding kan het zijn dat jij deze niet kunt maken in verband met in het buitenland zijn.