Algemene info

Reacties zijn gesloten

De minor Sport, Therapy for Empowerment biedt je een unieke kans om verschil te maken in betekenisvolle projecten. We dagen je uit om jouw wereldbeeld te verruimen, je grenzen te verleggen en door sport, bewegen of therapie een bijdrage te leveren aan het verleggen van grenzen van kwetsbare groepen. Dat doe je door na een grondige voorbereiding zelf deel te nemen aan een project in het buitenland met als uitgangspunten het aanbieden van passende sport- en beweegarrangementen, het leren omgaan met de beperking/handicap en het aanleren van life skills in een veilige context.