Sri Lanka (H.O.H.)

Stichting: HOH Rehabilitation Centre
Contactpersoon: Jose van Nunspeet
E-Mailadres: josevannunspeet@gmail.com
Website: www.rehabilitationcentrehoh.nl

Home of Hope Rehabilitation Centre.

Het Home of Hope Rehabilitation Centre ligt in het centrum van het land. Hier worden kinderen behandeld die wonen in de omgeving van Home of Hope. Dit zijn kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking.Het Home of Hope Rehabilitation Centre is in 2011 ontstaan omdat Alfy en Sharmini Perera, het echtpaar dat het kinderhuis Home of Hope leidt, naast weeskinderen ook kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wilden helpen.

In de omgeving van Home of Hope werd geen enkele vorm van Fysiotherapie aangeboden, zeker niet aan armere mensen.  Zij worden weggehouden van de buitenwereld omdat er nog veel schaamte en onwetendheid rust op kinderen met een beperking.HOH Rehabilitation Centre betrekt de ouders van de kinderen bij de zorg.
Wij leren hen hoe ze thuis eenvoudige oefeningen kunnen doen met hun kind. Een wereld gaat voor hen open.  De ouders ervaren dat hun kind een volwaardig lid is van de maatschappij.Nu worden er maandelijks meer dan 300 kinderen behandeld die wonen in de omgeving van Home of Hope. Zij krijgen fysiotherapie, psychomotorische therapie (PMT), logopedie en hydrotherapie.  HOH Rehabilitation Centre beschikt over een eigen zwembad en is hiermee uniek in de omgeving.

Een tweede therapiegebouw is nu in gebruik.
Met een ruimte voor logopedie, een snoezelruimte en een speciale ruimte voor het behandelen van kinderen met een vorm van autisme. Kinderen met een autistische stoornis zijn een nieuwe doelgroep die wordt behandeld bij het HOH Rehabilitation Centre. Er zijn vrijwel geen andere plaatsen in Sri Lanka waar deze kinderen een behandeling kunnen krijgen. De stichting heeft een Sri Lankaanse fysiotherapeut en een logopedist in dienst.

Psychomotorische-therapie-, Fysiotherapie-, Cesartherapie- en Logopedie studenten hebben de mogelijkheid om stage te lopen bij het HOH Rehabilitation Centre.