Veiligheid

Het stage lopen in het buitenland is niet geheel zonder risico’s. Wij hebben als minor gezocht naar betrouwbare partners in Nederland die een project in het buitenland hebben.
Deze partners zijn goed op de hoogte van de plaatselijke omstandigheden en hebben gezocht naar veilige woonplekken en stageplaatsen.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dat gebeurd kan er natuurlijk altijd iets vervelends gebeuren wanneer je in het buitenland bent. Denk aan een beroving, ziekte, huisvestingsproblemen enz enz.

Voor je gaat krijg je voorlichting, training en een protocol (code of conduct) wat te doen bij calamiteiten.

De belangrijkste richtlijn die we kunnen geven is dat je altijd melding maakt van calamiteiten tijdens verblijf buitenland

De student meld binnen 24 uur (of liever eerder) aan de coördinator of zijn vervanger wanneer er sprake is van een calamiteit. Denk hierbij aan een overval, beroving, bedreiging, ongewenste seksuele toenaderingen, verandering van huisvesting, enige vorm van geweld, diefstal enz. enz.

Het is beter 1x teveel gemeld dan 1x te weinig.

De student  (en zijn/haar contactpersoon) hebben voor vertrek de contact gegevens gekregen van de coördinator en van zijn vervanger. Het kaartje en/of mail bevat de telefoonnummers die 24 uur per dag mogen worden gebeld in het geval van een calamiteit.

Mocht de student zelf niet in staat zijn om te melden dan kan dit gebeuren door een medestudent of de plaatselijke stagebegeleider.

De coördinator informeert, neemt contact op met en/of zet acties uit richting directie, ouders, collega’s en bureau internationalisering van Windesheim.

Negatief advies?

Waar we in elk geval vanuit gaan is het advies van het ministerie van buitenlandse zaken. Bij een negatief advies wordt er niet gereisd. Ook heeft Windesheim zelf ook nog een lijst waarop de landen staan waar wel, niet of met speciale toestemming naar toe gereisd mag worden. Aangezien dit een dynamische lijst is kan het zijn dat onverwachts een projectland niet meer mag worden aangeboden i.h.k.v. (on)veiligheidsomstandigheden. De minor is niet aansprakelijk voor de eventuele meerkosten die een student moet maken bij annulering van het project. Het is dan ook verstandig om een goede annuleringsverzekering af te sluiten (zie ook F.A.Q.). Wel zal de student een alternatief worden aangeboden in een ander project of opdracht waardoor de student in elk geval  zijn minor kan starten of afronden.

Enkele quotes van studenten:

Af en toe horen we dat er verschillende incidenten zijn geweest, maar wij voelen ons er allemaal niet onveilig bij. Wanneer we ons houden aan de van tevoren afgesproken regels, is de kans nihil dat ons iets overkomt. Natuurlijk kunnen we incidenten nooit uitsluiten, maar dat kunnen we in Nederland ook niet. Ik begin me steeds meer thuis te voelen op straat in het land en ik heb totaal niet het gevoel van onveiligheid op straat of bij mijn gastgezin. Ik voorzie daardoor ook totaal geen belemmeringen voor mijn verblijf hier. Het is voor ons als stagiaires vooral belangrijk om ons aan de regels te houden en dingen niet groter te maken dan ze zijn.

 

Ik maak heel bewust keuzes op gebied van veiligheid. Ik denk dat veel gevallen die hier zijn gebeurd ook hadden kunnen voorkomen. Zoals in de bus moet je gewoon niks in je broekzakken hebben maar in een tasje.