Voor wie is de minor bedoeld?

Reacties zijn gesloten

Voor wie is de minor bedoeld?

De minor is bedoeld voor studenten die worden opgeleid en vakgericht verschil willen maken in een of meer van de volgende gebieden:

  1. ontwikkelen en uitvoeren van creatieve spel- en beweegsituaties voor groepen;
  2. ontwikkelen en uitdragen/uitvoeren van (speciaal) bewegingsonderwijs, therapie en ontwikkeling van life skills;
  3. ontwikkelen van (sport)events als podium voor maatschappelijke aandacht;
  4. ontwikkelen en  uitdragen van psycho-educatie met betrekking tot kennisdeling van  vakspecifieke onderwerpen.

De minor koppelt theoretische kennis aan het toepassen van die kennis in de beroepspraktijk.