Zuid-Afrika (Ready4life)

Stichting: Ready 4 life
Contactpersoon: Jacco Wolters
E-Mailadres: info@ready4life.org
Website: ready4life.org

PORT ELIZABETH – ZUID AFRIKA

Ready4life is een Zuid-Afrikaanse stichting die haar projecten heeft in de townships van Port Elizabeth. Samen met jongeren ontwikkelt zij programma’s ter verbetering van plaatselijke levensomstandigheden van kinderen en jongeren. Ready4life is een organisatie waar enthousiaste vrijwilligers en lokale staf met hart en ziel werken. De filosofie van de stichting is ‘niet het geven van vis, maar het aanleren hoe te vissen en het opleiden van talentvolle vissers’. De kernwoorden voor de organisatie zijn professioneel, sociaal en betrokken. Kijk voor meer informatie op de website.

SWIMSAFE

Het SwimSafe project (lokaal genoemd “National Learn to Swim programm” – NLTS) is een gezamenlijk project met de lokale en provinciale zwembond. Het Swimsafe project is een uitdagend project waar kinderen uit de townships leren zwemmen. Zowel op managementniveau als op uitvoeringsniveau kun je -als team- bij dit project aan de slag met:

  • Zelfredzaamheid in het water van kinderen uit de townships
  • Training en opleiding van enthousiaste lokale medewerkers en vrijwilligers
  • Training en opleiding van (Nederlandse) ROC studenten
  • Projectmanagement voor verdere regionale implementatie
  • Onderzoek, advisering en implementeren van (nieuwe) zwemclubstructuren voor talentvolle zwemmers, in samenwerking met lokale gemeenschappen
  • Eventmanagement voor lokale én internationale exposure en awareness

KIDS@SCHOOL

Het project Kids@School wil voorkomen dat kinderen op vroege leeftijd al uit het schoolsysteem vallen, weinig of geen toekomst meer hebben en vervallen tot straatkinderen.  Bij dit project wordt gewerkt met kinderen op (special need) scholen in de townships. Deze kinderen hebben vaak een leerachterstand, opgelopen door verschillende oorzaken.  Samen met de docenten en het schoolhoofd ga je op het gebied van sport, therapie en bewegen met deze kinderen aan de slag. Het is mogelijk dat hierbij ook ouders en/of de verzorgers worden betrokken.  Door de scholen wordt het belang van lessen bewegingsonderwijs en een naschools (beweeg)aanbod erkend en onderschreven maar op veel scholen ontbreekt het aan expertise op dit vakgebied. Zowel op ontwikkelniveau als op uitvoeringsniveau kun je op deze scholen aan de slag met het sport- en beweegprogramma.

De eerste maand draai je mee in de verschillende projecten om de Afrikaanse (werk) cultuur te leren kennen. Ready4life ondersteunt in de faciliteiten met betrekking tot huisvesting, transport en begeleiding. Ready4life heeft veel ervaring met studenten die stage komen lopen.

Wil je een onvergetelijke ervaring opdoen in Zuid-Afrika, dat historisch zo nauw verbonden is met Nederland, wil je een verschil uitmaken voor kinderen in de townships en ben je toch gewend aan enige comfort om je heen dan is Ready4Life voor jou de juiste organisatie om stage te lopen.

Ben je geïnteresseerd en/of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Ready4life.