Hoe is de minor opgebouwd?

Reacties zijn gesloten

Hoe is de minor opgebouwd?

De minor bestaat uit twee modules:

1. Werken in de internationale context, een introductie (2EC)
2. Vakgericht verschil maken in de interculturele context (28 EC)

Hieronder geven we in het kort een beschrijving van de inhoud van de minor.

De module introductie buitenland bereidt je voor op het naar het buitenland gaan. Je maakt kennis met alle in de minor aanwezige projecten en besluit na 4 bijeenkomsten om al dan niet door te gaan met de minor. Deze bijeenkomsten vinden minimaal 1 semester voor aanvang van je stage plaats. Je kunt je NU al aanmelden voor deze bijeenkomsten: Calobuitenland@windesheim.nl. Voor deze periode zijn de data: donderdag 8 februari, woensdag 14 februari, donderdag 7 maart en woensdag 13 maart ( van 18.30-21.30 uur).  De periode dat je dan op stage gaat kan, september 2024 of januari 2025 zijn.

De minorSTE bestaat voor het grootste deel uit stage-activiteiten.  Het doel van de minor is door middel van bewegen een bijdrage te leveren aan de empowerment van de mensen of een project. Dit kan zijn op micro, meso of macro niveau. Je kunt dus zelf activiteiten aanbieden, je kunt denken aan projecten in het kader van ‘teach the teacher’, maar je kunt ook meer een ontwikkeltaak op je nemen, mits er een link met bewegen is. In de uitvoering van de minor stem je af op de doelgroep. Dit houdt in je verdiepen in de cultuur, normen en waarden van het land en project waar je in deelneemt zijn van essentieel belang. Je stemt hier je attitude en methodieken op af.

De minor start in Nederland met een ‘startweek’. Tijdens deze week worden de laatste puntjes op de i gezet voor je verblijf in het buitenland: de opdrachten en de presentaties worden toegelicht, je maakt kennis met culturele verschillen, je krijgt extra input als het gaat over passende activiteiten in het buitenland, met behulp van een professioneel acteur doe je ervaringen op omtrent situaties die je tegen komt in het buitenland.  Een leuke en energievolle week.

Zodra je in het buitenland bent maak je eerst kennis met de mensen, de cultuur en de projecten. Je schrijft een plan van aanpak, afgestemd op de culturele aspecten en gaat deze uitvoeren. Een van de afrondingsopdrachten is het maken van een film. In de film probeer je te vangen wat je het gepoogd, hoe je dit hebt uitgevoerd en wat dit uiteindelijk heeft opgeleverd voor de lokale mensen en projectpartners.

In deze minor wordt gevraagd om verschil te maken door je constructief in te zetten, om je verantwoordelijkheid te nemen om voor jezelf en voor de ander verschil te maken en daardoor te ervaren hoeveel ‘power’ je hebt. Gedurende de minor vindt een parallel proces plaats, waarin je gaat ervaren hoe dat bij de ander kan werken maar waarin je ook zelf gaat ervaren hoe empowerment werkt.  Dus naast inhoudelijke kennis en ervaringen zul je ook een enorme boost ervaren in jouw persoonlijke empowerment.

We ronden de minor af met een slotweek in Nederland, waarin presentaties plaatsvinden en een filmfestival met interculturele hapjes en drankjes.

Mocht je het fijn vinden om meer beeld te krijgen bij de minorSTE kun je ook kijken op ons videokanaal.

* De kleine letters: let op, wanneer je nog tentamens moet doen voor je initiële opleiding kan het zijn dat jij deze niet kunt maken in verband met in het buitenland zijn.