Eigen project

Het is mogelijk om een eigen projectvoorstel te maken voor de minor STE . De procedure hiervoor is als volgt:

 1. Je maakt een projectvoorstel- idee volgens onderstaande format en levert dit in bij Bas Schutte (schutte@windesheim.nl).
 2. Jouw projectvoorstel-idee wordt besproken in de projectcommissie bestaande uit docenten van de minor STE en de coördinator internationalisering, die afstemt met Windesheim beleid. Zij keuren jouw voorstel binnen drie weken goed of niet goed.
 3. Wanneer het projectvoorstel is goedgekeurd krijg je een docent toegewezen die met je meedenkt over de definitieve uitwerking en organisatie van jouw projectvoorstel-idee. Deze docent geeft uiteindelijk een definitief akkoord of jouw projectidee kan worden uitgevoerd als definitief project voor de minor STE.

 

PROJECTIDEE – FORMAT

 • Wat is het projectland?
 • Wie is de projectorganisatie? (Naam, contactpersoon, website)
 • Wat is jouw motivatie voor dit project?
 • Welke activiteiten kan en wil jij binnen dit project gaan ondernemen?
 • Welke lokale begeleiding is er?
 • Hoe garandeer je de vervolgmogelijkheden voor dit (nieuwe) project? In hoeverre is het dus aantrekkelijk voor andere studenten in de toekomst?
 • Wat zijn de verblijfsmogelijkheden?
 • In welke mate denk jij te kunnen voldoen aan
 • onderstaande projecteisen van de minor?

 

Projecteisen

 1. Er is een Nederlandse organisatie actief betrokken bij de werkzaamheden van de projectorganisatie. De stichting heeft een ANBI Status en er is geen winstoogmerk

 

 1. Er is een aanbod van projecten met betrekking tot bewegen, waaraan jij minimaal 392 uur (ongeveer 24 uur in de week) kan Je gaat aan de slag met een hoofdproject (duur van minimaal 10 weken, minimaal 14 uur per week) en maximaal drie kleinere projecten.

 

 1. Er zijn meerdere vraagstuk(ken) met betrekking tot Deze vraagstukken leveren een bijdrage aan de missie en visie van de organisatie.
 2. De activiteiten kunnen zich richten op micro (individu in de vorm van begeleiding, therapie), meso (organisatie in de vorm van workshops/scholingen) of macroniveau (maatschappij in de vorm van advies, ontwikkeling of onderzoek)

 

 1. Er volop ruimte om mee te doen met de activiteiten van de organisatie om praktijkervaring op te doen waarin je het bestaande aanbod ervaart.

 

 1. Er is tijd en ruimte om de organisatie en haar netwerk te leren kennen.

 

 1. Er is NL of Engels sprekende begeleiding en er worden periodiek begeleidingsgesprekken gevoerd over de voortgang van de stageactiviteiten.

 

 1. Het is mogelijkheid om filmopnames te maken en interviews te houden met betrokkenen

 

 1. Er is een protocol en ondersteuning bij calamiteiten.

 

 1. Er is een aansprakelijkheid verzekering via de stage organisatie in het geval van ongevallen in relatie tot de stageactiviteiten.

 

 1. Is gelokaliseerd in een land dat nog niet door een andere minor van de hogeschool Windesheim wordt bediend.