Curacao

Stichting: Windesheim
Contactpersoon: Sandra Verbeeten
E-Mailadres: sam.verbeeten@windesheim.nl
Voor websites zie onder elk kopje de link.

SOEUR HEDWIG SCHOOL

De Soeur Hedwigschool is sinds 1945 de enige school voor mythyl onderwijs. De leerlingen hebben beperkingen op geestelijk of lichamelijk gebied of een combinatie van beide.  De leeftijd van de leerlingen varieert van 4 tot 21 jaar. De Soeur Hedwigschool heeft als visie om de kinderen te leren zo zelfstandig mogelijk te worden. Dit do en ze door het aanbieden van bijv. Kooklessen en projecten die de ontwikkeling van het kind stimuleren.

Voor een stage periode is de Souer Hedwigschool interessant op de gebieden van lichamelijke Opvoeding en Psychomotorische Therapie.

Klik hier voor de website van de Soeur Hedwig School

BLENCHI SCHOOL

Blenchi school is een school voor speciaal onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan speciale kinderen o.a. aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en kinderen met ADHD.  Er worden kinderen geplaatst die geen regulier onderwijs kunnen volgen.

Als stagiaire PMT en L.O. zou je een goede bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling van de kinderen.

Klik hier voor de website van Blenchi School

CAPRILLES KLINIEK

Is algemeen psychiatrisch ziekenhuis dat behandeling, zorg en begeleiding bied aan mensen met een psychiatrische en ernstig psycho sociale problematiek. De leeftijd van de patiënten die hier opgenomen worden is vanaf 18 jaar en ouder. De kliniek is opgedeeld in verschillende afdelingen daardoor kan er een divers aanbod aan zorg geboden kan worden en er altijd ingespeeld kan worden op de behoefte van de patiënt in elke fase van de behandeling.

Deze stage is zeer interessant op het gebied van de PMT.

Klik hier voor de website van de Caprilles kliniek

Ambulante Justitiele Jeugdzorg Curacao (AJJC)

De stichting bied pedagogische oplossingen voor jongen die het risico lopen op een gerechtelijke strafzaak of in aanraking dreigen te komen met justitie.  Dit om te voorkomen dat de sociale instanties de jongeren, die in het criminele circuit terecht komen, uit het oog verliezen. Via verschillende workshops, projecten en trainingen wordt geprobeerd de jongeren tussen 12 en 18 jaar die een klein delict hebben gepleegd bewustwording bij te brengen van verschillende crimineel relateerde onderwerpen.

Deze stage is zeer interessant op het gebied van de PMT

http://www.ajjc.org/ajjc/

JUSTITIELE JEUGD INRICHTING (JJIC)

JJIC is een heropvoedings instituut met een open en gesloten afdeling, dat zich richt op het vergroten van het toekomst perspectief van jongeren van 10 jaar en ouder die door de rechter in het instituut zijn geplaatst. Door een persoonlijk begeleidingsplan en de holistische aanpak wordt er gericht gewerkt aan een lichamelijk, sociaal, geestelijk, materieel en cultureel welzijn.

Dit instituut is erg gebaat bij stages die liggen in het veld van de PMT.

Klik hier voor de website van JJIC.

ST. CURACAO MOVEMENT EDUCATION SUPPORT (C – MOVES)

C – Moves is het steunpunt begeleiding bewegingsonderwijs op Curacao. Het stimuleren van het bewegingsonderwijs op basisscholen d.m.v. het begeleiden van studenten die Lichamelijke Opvoeding als afstudeer richting hebben is onze core business.

Klik hier voor de website van C-Moves

Ben je nieuwsgierig naar filmbeelden, klik dan hier: Videoverslag Annalie Dijkslag