Ambon

Ambon, een tropisch eiland in de Molukken met Nederlandse banden. Wat opvalt is de vriendelijkheid op een compact eiland waarin van alles te beleven valt. Bekijk maar eens dit filmpje (link) onder dit artikel.

De projectorganisatie is Maluku United. De organisatie bemiddelt en begeleidt studenten naar interessante leerwerkplekken, die van betekenis zijn voor de lokale gemeenschap. Studenten verblijven in prima kleinschalige onderkomens en de stichting faciliteert in een goede logistieke en sociale support (afspraken leerwerkplekken, vervoer in een open mini truck, eten, tolken, samen sociale activiteiten). Goed geregeld en goede sfeer!

Het hoofdproject is het Fibby zwemproject, waarin je onderdeel bent van het zwemteam. Het zwemteam bestaat uit een mix van 12 Ambonese sportstudenten en een aantal Nederlandse studenten, die ervaring hebben met Fibby hebben vanuit het zwemvangnet van de Calo en/of beschikken over een certificaat zweminstructeur. Het team geeft dagelijks les aan drie groepen (gemiddeld 10) kinderen.  In het zwemteam geef je voorbeeldlessen, begeleid je de lokale sportstudenten en voer je onderzoek uit op basis van aangereikte vragen en instrumenten. In het Fibby zwemproject leer je welke methodische en didactische aanpak werkt richting de kinderen en de studenten. Het zwemproject wordt georganiseerd in het zwembad van de universiteit. Ontwikkelvragen die spelen zijn: Welke methodische stappen zijn nodig om te komen van kantveilig naar zwemveilig in verschillende lokale omgevingen (zwembad, rivier, zee)? In welke vorm kan het programma in de zee worden aangeboden? En met welk ondernemerschap kunnen de opgeleide Ambonese studenten een eigen zwembedrijf starten?

Naast het hoofdproject zijn er meerdere projecten vanuit Maluku United waarbij je kunt meedoen (voetbal, fitness, ouderenzorg). Deze projecten bestaat voornamelijk uit het organiseren en uitvoeren van activiteiten. In deze projecten zijn veel MBO studenten actief. Wanneer je in deze project wat wilt meedoen, vraagt dit vooraf afstemming met de organisatie en goedkeuring vanuit de minor.

Je kunt aan de slag in het speciaal onderwijs. Een school met ruim 100 kinderen, die uit de regio naar de school komen. Wat een plek! Wij zijn onder de indruk van de directeur. Haar visie om het kind centraal te stellen voel je in de hele organisatie. “ik doe eigenlijk alles anders dan ik op de universiteit heb geleerd”. Kinderen moeten ruimte krijgen om zelf te ontdekken, de omgeving moet uitdagen om te ontdekken. “laat kinderen lekker naar buiten gaan” en lesgevers moeten leren om aansluiting vinden in wat kinderen boeit. De school heeft een gymzaaltje, een buitenspeelplein en een therapielokaal.

Tot slot kun je ook een onderzoekend project op Ambon starten. Wat opvalt is dat kinderen op Ambon speels zijn. Zij hebben veel tijd om te spelen. De school is om 14 uur klaar en dan is er ruimte voor buitenspelen. Wat kunnen we hiervan leren? Wat zijn de ontwikkelthema’s en -effecten van de sport-, maar zeker ook van de padvinderij dag, die alle (?) kinderen op zaterdag te volgen? Interessant om dit eens praktisch te onderzoeken, door mee te doen en te leren van succeselementen.