Algemene info

De minor Sport, Therapy for Empowerment biedt je een unieke kans om verschil te maken in betekenisvolle projecten. We dagen je uit om jouw wereldbeeld te verruimen, je grenzen te verleggen en door sport, bewegen of therapie een bijdrage te leveren aan het verleggen van grenzen van individuen en groepen. Dat doe je door na […]

Lees verder

Hoe is de minor opgebouwd?

Hoe is de minor opgebouwd? De minor bestaat uit twee modules: 1. Werken in de internationale context, een introductie (2EC) 2. Vakgericht verschil maken in de interculturele context (28 EC) Hieronder geven we in het kort een beschrijving van de inhoud van de minor. De module introductie buitenland bereidt je voor op het naar het buitenland […]

Lees verder

Wat zijn de leerdoelen?

Wat zijn de leerdoelen? Door betekenisvolle kennis- en leerarrangementen aan te bieden in samenwerking met gevestigde (inter)nationale partners, bereiken studenten de volgende doelen: De student maakt een bewuste keuze welk project passend is bij zijn kwaliteiten en de wensen van het project De student analyseert de interculturele context aan de hand van theoretische concepten De […]

Lees verder

Voor wie is de minor bedoeld?

Voor wie is de minor bedoeld? De minor is bedoeld voor studenten die worden opgeleid en vakgericht verschil willen maken in een of meer van de volgende gebieden: ontwikkelen en uitvoeren van creatieve spel- en beweegsituaties voor groepen; ontwikkelen en uitdragen/uitvoeren van (speciaal) bewegingsonderwijs, therapie en ontwikkeling van life skills; ontwikkelen van (sport)events als podium […]

Lees verder